Twój nowy telefon

Zanim będziesz mógł korzystać ze słuchawki, musisz wykonać następujące zadania:

Włącz słuchawkę

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie/Koniec, aż ekran się włączy.

Wyłączanie słuchawki

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie/Koniec, aż ekran się wyłączy.

Blokowanie klawiatury słuchawki

Klawiaturę można zablokować ręcznie, aby zatrzymać przypadkowe wybieranie numeru.


Gdy klawiatura jest zablokowana, można wybierać tylko numery alarmowe.

Naciśnij i przytrzymaj Asterisk, aż na ekranie pojawi się komunikat Naciśnij i przytrzymaj * oraz ikona kłódki ( lub ).

Odblokuj klawiaturę słuchawki

Jeśli klawiatura jest zablokowana, musisz ją odblokować, zanim będzie można nadać większość połączeń. Może być konieczne wprowadzenie kodu PIN w celu odblokowania słuchawki.


Gdy klawiatura jest zablokowana, można wybierać tylko numery alarmowe.

Naciśnij i przytrzymaj gwiazdkę, aż do wyświetlenia komunikatu "Naciśnij i przytrzymaj *" i ikony kłódki klawisza lub nie będzie wyświetlany na ekranie.