Nowy słuchawka

Aby można było korzystać z słuchawki, należy wykonać następujące czynności:

Włącz słuchawkę

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/End Do momentu włączenia ekranu.

Wyłącz słuchawkę

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/End Do momentu wyłączenia ekranu.

Zablokowanie klawiatury słuchawki

Klawiaturę numeryczną można ręcznie zablokować, aby uniknąć przypadkowego wybrania numeru.

Klawiaturę numeryczną można ręcznie zablokować, aby uniknąć przypadkowego wybrania numeru. Etykieta klawisza programowego nie jest wyświetlana po zablokowaniu klawiatury.


Po zablokowaniu klawiatury można dzwonić tylko na numery alarmowe.

Naciśnij i przytrzymaj zero (0) do wiadomości "naciśnij i przytrzymaj 0" oraz ikonę kłódki klawisza ( lub ) są wyświetlane na ekranie.

Odblokowanie klawiatury słuchawki

Jeśli klawiatura jest zablokowana, trzeba ją odblokować, aby móc nawiązać większość połączeń. Odblokowanie słuchawki może wymagać wprowadzenia kodu PIN.

Po zablokowaniu klawiatury można dzwonić tylko na numery alarmowe.

Jeśli klawiatura jest zablokowana, trzeba ją odblokować, aby móc nawiązać większość połączeń. Odblokowanie słuchawki może wymagać wprowadzenia kodu PIN. Po odblokowaniu klawiatury zostaną ponownie wyświetlone etykiety klawisza programowego.

Naciśnij i przytrzymaj zero (0) do wiadomości "naciśnij i przytrzymaj gwiazdkę" oraz ikony kłódki klawisza lub Ekran nie jest wyświetlany na ekranie