Tvoj novi slušalica

Da biste mogli da koristite slušalicu, potrebno je da izvršite ove zadatke:

Uključite slušalicu

Pritisnite i držite taster Power/End Dok se ekran ne uključuje.

Isključi slušalicu

Pritisnite i držite taster Power/End Dok se ekran ne ugasi.

Zaključaj tastaturu za slušalice

Tastaturu možete zaključati da biste zaustavili slučajno biranje broja.

Tastaturu možete zaključati da biste zaustavili slučajno biranje broja. Kada zaključate tastaturu, oznaka softverskog tastera ne važi..


When the keypad is locked, you can only dial emergency numbers.1

Pritisnite i držite nulu (0) do poruke " Pritisni i drži 0" i ikona zaključavanja tastera ( ili ) su prikazani na ekranu.

Otključavanje tastature za slušalice

Ako je tastatura zaključana, morate je otključati da biste mogli da postavite većinu poziva. Možda ćete morati da unesete PIN kôd da biste otključali slušalicu.

When the keypad is locked, you can only dial emergency numbers.1

Morate otključati tastaturu da biste mogli da postavite većinu poziva. Možda ćete morati da unesete PIN kôd da biste otključali slušalicu. The softkey labels appear when you unlock the keypad.1

Pritisnite i držite nulu (0) do poruke " Pritisni i drži *"i ikona zaključavanja tastera ili Ne prikazuje se na ekranu.