1

Щракнете върху Опции за видео в контролната лента и изберете Настройки .

2

Щракнете върху Завъртане в визуализацията на видеоклипа, докато ориентацията на видеото се покаже правилно.


 

Ако използвате виртуален фон, той няма да се показва с главата надолу или настрани. Завъртането на видео дисплея не завърта виртуалния фон.

3

Щракнете върху Приложете .