1

לחץ על אפשרויות וידאו בסרגל הבקרה ובחר הגדרות.

2

לחץ על סובב בתצוגה המקדימה של הווידאו עד שכיוון הווידאו יוצג כראוי.


 

אם אתה משתמש ברקע וירטואלי, הוא לא יוצג הפוך או לצדדים. סיבוב תצוגת הווידאו אינו מסובב את הרקע הווירטואלי.

3

לחץ על החל.