1

לחץ על אפשרויות וידאובסרגל הבקרה ובחר הגדרות.

2

לחץ על סיבובבתצוגה מוקדמת של הווידאו עד שיציג את כיוון הווידאו בצורה נכונה.


 

אם אתה משתמש ברקע וירטואלי, הוא לא יוצג הפוך או לצדדים. סיבוב תצוגת הווידאו לא סובב את הרקע הווירטואלי.

3

לחץ על החל.