1

Klicka på videoalternativi kontrollfältet och välj Inställningar.

2

Klicka på roterai videoförhandsgranskningen tills videoriktningen visas korrekt.


 

Om du använder en virtuell bakgrund visas den inte uppåt- eller sidoriktad. Att rotera videoskärmen roterar inte den virtuella bakgrunden.

3

Klicka på Verkställ.