1

Kliknite na video opcijena kontrolnoj traci i izaberite "Podešavanja".

2

Kliknite na "Rotiraj"u pregledu video zapisa dok se položaj video zapisa ne prikaže ispravno.


 

Ako koristite virtuelnu pozadinu, ona se neće prikazati naopako ili u stranu. Rotiranjem video prikaza ne rotira se virtuelna pozadina.

3

Kliknite na Primeni.