1

Kliknite Možnosti videana ovládacom paneli a vyberte nastavenie.

2

Kliknite na Otočiťv ukážke videa, kým sa orientácia videa nezobrazí správne.


 

Ak používate virtuálne pozadie, nezobrazí sa hore nohami ani nabok. Otočením zobrazenia videa sa neotáča virtuálne pozadie.

3

Kliknite Použiť.