1

Klikk Videoalternativer på kontrollinjen, og velg Innstillinger.

2

Klikk på Roter i forhåndsvisningen av videoen til videoretningen vises riktig.


 

Hvis du bruker en virtuell bakgrunn, vises den ikke opp-ned eller sidelengs. Hvis du roterer videovisningen, roteres ikke den virtuelle bakgrunnen.

3

Klikk Bruk.