1

Kliknite Video opcije na kontrolnoj traci i odaberite Postavke .

2

Kliknite Rotate u videopregledu dok se orijentacija videa ne prikaže ispravno.


 

Ako koristite virtualnu pozadinu, ona se neće prikazati naopako ili bočno. Rotiranjem video zaslona ne rotira se virtualna pozadina.

3

Kliknite Prijavite se .