1

Klik op Video-optiesin de systeembalk en selecteer Settings.

2

Klik op Draaienin het videovoorbeeld totdat de videooriëntatie correct wordt weergegeven.


 

Als u een virtuele achtergrond gebruikt, wordt deze niet ondersteboven of zijwaarts weergegeven. Als u de videoweergave roteert, wordt de virtuele achtergrond niet gedraaid.

3

Klik op Toepassen.