Включете или изключете персонализиран тип сесия

1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > Типове сесии .

2

В Активен колона, поставете или премахнете отметката от съответното поле за отметка, за да включите или изключите типа на сесията.

3

Изберете Актуализация .