Включване или изключване на потребителски тип сесия за вашия сайт cisco Webex

Потребителските типове сесии могат да бъдат включвани и изключвани от администраторите на webex сайтове по всяко време.

    1Влезте в Webex Администриране на сайта и отидете в Конфигурация > Общи настройки на сайта > типове сесии .
    2В графата Активен поставете отметка или премахнете отметката от съответното квадратче за отметка, за да включите или изключите типа сесия.
    3Изберете Актуализиране.

    Беше ли полезна тази статия?