1

Logga in på Webex webbplatsadministration och fortsätt till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Mötestyper.

2

I kolumnen Aktiv markerar eller avmarkerar du motsvarande kryssruta för att slå på eller stänga av respektive sessionstyp.

3

Välj Uppdatera.