Activați sau dezactivați un tip de sesiune particularizat

1

Conectați-vă la Webex Administrarea site-ului și accesați Configurare > Setări comune site > Tipuri de sesiune .

2

În Activ coloană, bifați sau debifați casetă de selectare de selectare corespunzătoare pentru a activa sau a dezactiva tipul de sesiune.

3

Selectați Actualizare .