Zapnutí nebo vypnutí vlastního typu relace pro web Cisco Webex

Vlastní typy relací mohou správci webu Webex kdykoli zapnout a vypnout.

    1Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na > běžné nastavení webu > typy relací .
    2Ve sloupci Aktivní zaškrtněte nebo odškrtněte odpovídající políčko pro zapnutí nebo vypnutí typu relace.
    3Zvolte Aktualizovat.

    Byl tento článek užitečný?