Zapněte nebo vypněte vlastní typ relace

1

Přihlaste se ke Webex správa webu a přejděte na Konfigurace > Společná nastavení webu > Typy relací .

2

V Aktivní Chcete-li zapnout nebo vypnout typ relace , zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí odpovídajícího zaškrtávací políčko .

3

Vyberte možnost Aktualizovat .