Uključivanje ili isključivanje prilagođenog tipa sesije za Vašu Cisco Webex lokaciju

Prilagođene tipove sesija u svakom trenutku mogu da nauče i isključe administratori Webex lokacije.

    1Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > tipova sesije ".
    2U koloni Aktivno proverite ili opozovite izbor u odgovarajućem polju za potvrdu da biste uključili ili isključili tip sesije.
    3Izaberite ispravku.
    Da li je ovaj članak bio koristan?