Włączanie lub wyłączanie niestandardowego typu sesji dla witryny Cisco Webex

Niestandardowe typy sesji mogą być włączane i wyłączane przez administratorów witryn Webex w dowolnym momencie.

    1Zaloguj się do Administracji witryną Webex i przejdź do konfiguracja > typowe ustawienia witryny >Typy sesji.
    2W kolumnie Aktywne zaznacz lub odznacz odpowiednie pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć typ sesji.
    3Wybierz Aktualizuj.

    Czy ten artykuł był pomocny?