הפעלה או ביטול של סוג הפעלה מותאם אישית עבור אתר האינטרנט של Cisco

סוגי הפעלות מותאמים אישית יכולים להיות מופעלים ומכבים על-ידי מנהלי אתרים של Webex בכל עת.

    1 היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > סוגי הפעלות.
    2 בעמודה פעיל , סמן או בטל את סימון תיבת הסימון המתאימה כדי להפעיל או לבטל את סוג ההפעלה.
    3 בחר עדכן.

    האם המאמר הועיל לך?