Uključite ili isključite prilagođenu vrstu sesije

1

Prijavite se na Webex Administracijsko web-mjesto i idite na Konfiguracija > Uobičajene postavke web-mjesta > Vrste sesija .

2

U Aktivan stupcu, potvrdite ili poništite odgovarajući potvrdni okvir da biste uključili ili isključili vrstu sesije.

3

Odaberite Ažuriraj .