Zapnite alebo vypnite vlastný typ relácie

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > Typy relácií .

2

V Aktívne začiarknutím alebo zrušením začiarknutia príslušného políčka zapnete alebo vypnete typ relácie.

3

Vyberte Aktualizovať .