В WBS33 и по-късно опцията Оставете събрание се намира в централизираните контроли за събрание.

1

Изберете Оставете в контролите на събранието и след това изберете Оставете събрание.

2

Изберете нов хост и след това изберете Оставете събрание.