В WBS33 и по-нови, опцията Напускане на срещата се намира в централизираните контроли на срещата.

1

Изберете напуснив контролите на срещата и след това изберете Напуснете срещата .

2

Изберете нов хост и след това изберете Напуснете срещата .