I WBS33 og senere er alternativet Forlat møte plassert i de sentraliserte møtekontrollene.

1

Velg Forlat i møtekontrollene, og velg deretter Forlat møte.

2

Velg en ny vert, og velg deretter Forlat møte.