U WBS33 i novijim verzijama, opcija Napusti sastanak nalazi se u centraliziranim kontrolama sastanka.

1

Odaberite Otiđiu kontrolama sastanka, a zatim odaberite Napustite sastanak .

2

Odaberite novi host, a zatim odaberite Napustite sastanak .