U programu WBS33 i novijim verzijama mogućnost Napusti sastanak nalazi se u centraliziranim kontrolama sastanka.

1

U kontrolama sastanka odaberite Napusti sastanak, a zatim Napusti sastanak.

2

Odaberite novo glavno računalo, a zatim Napusti sastanak.