ב- WBS33 ואילך, האפשרות השאר פגישה ממוקמת בפקדי הפגישה המרכזיים.

1

בחר השאר בפקדי הפגישה ולאחר מכן בחר השאר פגישה.

2

בחר מארח חדש ולאחר מכן בחר השאר פגישה.