У WBS33 і пізніших версіях параметр Залишити нараду розташовано в централізованих елементах керування нарадою.

1.

Виберіть Залишитив елементах керування нарадою, а потім виберіть Залишити нараду .

2.

Виберіть нового організатора, а потім виберіть Залишити нараду .