I WBS33 och senare finns alternativet Lämna möte i de centraliserade möteskontrollerna.

1

Välj Lämna i möteskontrollerna och välj sedan Lämna möte .

2

Välj en ny värd och välj sedan Lämna möte.