I WBS33 og senere findes valgmuligheden Forlad møde i de centraliserede mødekontrolfunktioner.

1

Vælg Forladi mødekontrolfunktionerne, og vælg derefter Forlad møde.

2

Vælg en ny vært, og vælg derefter Forlad møde.