W systemie WBS33 i nowszym opcja Opuść spotkanie znajduje się w scentralizowanych elementach sterujących spotkaniem.

1

Wybierz opcję Opuśćw elementach sterujących spotkaniem, a następnie wybierz opcję Opuść spotkanie.

2

Wybierz nowego prowadzącego, a następnie wybierz opcję Opuść spotkanie.