W programie WBS33 i nowszych opcjach opcja Opuść spotkanie znajduje się w scentralizowanych kontrolkach spotkania.

1

Wybierz pozycję Opuść w kontrolkach spotkania, a następnie wybierz pozycję Opuść spotkanie.

2

Wybierz nowego gospodarza, a następnie wybierz pozycję Opuść spotkanie.