U WBS33 i novijoj, opcija "Ostavi sastanak" nalazi se u centralizovanim kontrolama sastanka.

1

U kontrolama sastanka izaberite stavku Ostavi, a zatim kliknite na dugme Napusti sastanak.

2

Odaberite novog domaćina, a zatim izaberite napusti sastanak.