U WBS33 i novijim verzijama opcija "Napusti sastanak" nalazi se u centralizovanim kontrolama sastanka.

1

Izaberi "Napusti "u kontrolama sastanka, a zatim izaberite "Napusti sastanak".

2

Odaberite novog organizatora, a zatim izaberite "Napusti sastanak".