1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията Опции за защита проверете Разрешаване на споделяне на ресурси с кръстосан произход (CORS).

Разрешаване на опцията споделяне на ресурси с кръстосване на произход (CORS) и съответното текстово поле за изброяване на домейните.

3

В текстовото поле въведете списъка си с надеждни домейни; използвате запетая, за да отделите имената на домейни.

Преди да започнете

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , а под Събрание изберете Сайтове.

2

Изберете webex сайта, за да промените настройките за и щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройкищракнете върху Опцииза сайта.

4

В секцията Опции за защита поставете отметка в съответното квадратче за Разрешаване на споделянето на ресурси с кръстосан произход (CORS).

Разрешаване на опцията споделяне на ресурси с кръстосване на произход (CORS) и съответното текстово поле за изброяване на домейните.

5

В текстовото поле въведете списъка си с надеждни домейни; използвате запетая, за да отделите имената на домейни.

6

Щракнете върху Актуализиране.