1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В Опции за сигурност раздел, проверете Активиране на споделяне на ресурси от различни източници (CORS) .

Активирайте опцията за споделяне на ресурси от кръстосани източници (CORS) и съответното текстово поле за изброяване на домейните.

3

В текстово поле въведете вашия списък с доверени домейни; използвайте запетая за разделяне на имената на домейни.

1

От изгледа за клиент в https://admin.webex.com отидете на Услуги и под Среща изберете Сайтове.

2

Изберете сайта на Webex, за който искате да промените настройките, и щракнете върху Конфигуриране на сайта.

3

Под Общи настройки щракнете Опции на сайта .

4

В Опции за сигурност раздел, поставете отметка в съответното поле за отметка за Активиране на споделяне на ресурси от различни източници (CORS) .

Активирайте опцията за споделяне на ресурси от кръстосани източници (CORS) и съответното текстово поле за изброяване на домейните.

5

В текстово поле въведете вашия списък с доверени домейни; използвайте запетая за разделяне на имената на домейни.

6

Щракнете върху Актуализиране.