1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

V části Možnosti zabezpečení zaškrtněte políčko Povolit sdílení prostředků mezi zdroji (CORS).

Povolte možnost sdílení prostředků mezi zdroji (CORS) a odpovídající textové pole pro výpis domén.

3

Do textového pole zadejte seznam důvěryhodných domén. k oddělení názvů domén použijte čárku.

Než začnete

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

Ve skupinovém rámečku Společná nastaveníklepněte na tlačítko Možnostiwebu.

4

V části Možnosti zabezpečení zaškrtněte odpovídající políčko Povolit sdílení prostředků mezi zdroji (CORS).

Povolte možnost sdílení prostředků mezi zdroji (CORS) a odpovídající textové pole pro výpis domén.

5

Do textového pole zadejte seznam důvěryhodných domén. k oddělení názvů domén použijte čárku.

6

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.