1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

V části Možnosti zabezpečení zaškrtněte políčko Povolit sdílení prostředků mezi zdroji (CORS).

Povolte možnost sdílení prostředků mezi zdroji (CORS) a odpovídající textové pole pro výpis domén.

3

Do textového pole zadejte seznam důvěryhodných domén. Názvy domén oddělte čárkou.

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavení klikněte na možnost Možnosti webu.

4

V části Možnosti zabezpečení zaškrtněte příslušné pole pro možnost Povolit sdílení zdrojů mezi zdroji (CORS).

Povolte možnost sdílení prostředků mezi zdroji (CORS) a odpovídající textové pole pro výpis domén.

5

Do textového pole zadejte seznam důvěryhodných domén. Názvy domén oddělte čárkou.

6

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.