1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje zabezpieczeń zaznacz opcję Włącz współdzielenie zasobów między źródłami (CORS).

Włącz opcję udostępniania zasobów pochodzących z różnych źródeł (CORS) oraz odpowiednie pole tekstowe do podawania nazw domen.

3

W polu tekstowym wpisz listę zaufanych domen; użyj przecinka, aby oddzielić nazwy domen.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia wspólne kliknij opcję Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje zabezpieczeń zaznacz odpowiednie pole wyboru Włącz współdzielenie zasobów (CORS).

Włącz opcję udostępniania zasobów pochodzących z różnych źródeł (CORS) oraz odpowiednie pole tekstowe do podawania nazw domen.

5

W polu tekstowym wpisz listę zaufanych domen; użyj przecinka, aby oddzielić nazwy domen.

6

Kliknij opcję Aktualizuj.