1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje zabezpieczeń zaznacz opcję Włącz udostępnianie zasobów między źródłami (CORS).

Włącz opcję współdzielenia zasobów między źródłami (CORS) oraz odpowiednie pole tekstowe do wyświetlania listy domen.

3

W polu tekstowym wpisz listę zaufanych domen; użyj przecinka, aby oddzielić nazwy domen.

Przed rozpoczęciem

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawieniatypowe kliknij pozycję Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje zabezpieczeń zaznacz odpowiednie pole wyboru Włącz współdzielenie zasobów między źródłami (CORS).

Włącz opcję współdzielenia zasobów między źródłami (CORS) oraz odpowiednie pole tekstowe do wyświetlania listy domen.

5

W polu tekstowym wpisz listę zaufanych domen; użyj przecinka, aby oddzielić nazwy domen.

6

Kliknij opcję Aktualizuj.