1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Bezbednosne opcije proverite opciju Omogućavanje deljenja resursa u više porekla (CORS)..

Omogućite opciju deljenja resursa unakrsnog porekla (CORS) i odgovarajući okvir za tekst za navođenje domena.

3

U okvir za tekst upišite listu pouzdanih domena; koristite zarez za razdvajanje imena domena.

Pre nego što počneš

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajene postavkeizaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Bezbednosne opcije proverite odgovarajuće polje za potvrdu Omogući deljenje resursa poreklom (CORS).

Omogućite opciju deljenja resursa unakrsnog porekla (CORS) i odgovarajući okvir za tekst za navođenje domena.

5

U okvir za tekst upišite listu pouzdanih domena; koristite zarez za razdvajanje imena domena.

6

Kliknite na dugmeAžuriraj .