1

Log ind på Webex webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

I Sikkerhedsvalgmulighederafsnit, kontrollér Aktivér deling af ressourcer på tværs af oprindelse (CORS).

Aktivér indstillingen CORS (cross-origin resource sharing) og det tilsvarende tekstfelt til angivelse af domænerne.

3

Skriv din liste over pålidelige domæner i tekstfeltet. Brug et komma til at adskille domænenavne.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester og under Møde vælge Websteder .

2

Vælg det Webex-websted, hvor indstillingerne skal ændres, og klik derefter på Konfigurer websted.

3

Under Almindelige indstillinger skal du klikke på Webstedets valgmuligheder.

4

I Sikkerhedsvalgmulighederafsnit, markér det tilsvarende afkrydsningsfelt for Aktivér deling af ressourcer på tværs af oprindelse (CORS).

Aktivér indstillingen CORS (cross-origin resource sharing) og det tilsvarende tekstfelt til angivelse af domænerne.

5

Skriv din liste over pålidelige domæner i tekstfeltet. Brug et komma til at adskille domænenavne.

6

Klik på Opdatér.