1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti.

2

V Možnosti zabezpečenia oddiel, skontrolujte Povoliť zdieľanie zdrojov medzi zdrojmi (CORS).

Povoliť možnosť zdieľania zdrojov medzi zdrojmi (CORS) a príslušné textové pole pre zoznam domén.

3

Do textového poľa zadajte zoznam dôveryhodných domén; na oddelenie názvov domén použite čiarku.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, kliknite Možnosti lokality.

4

V Možnosti zabezpečenia začiarknite príslušné políčko Povoliť zdieľanie zdrojov medzi zdrojmi (CORS).

Povoliť možnosť zdieľania zdrojov medzi zdrojmi (CORS) a príslušné textové pole pre zoznam domén.

5

Do textového poľa zadajte zoznam dôveryhodných domén; na oddelenie názvov domén použite čiarku.

6

Kliknite Aktualizovať.