1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Merk av for Aktiver ressursdeling på tvers av opprinnelse (CORS) under Sikkerhetsalternativer.

Aktiver CORS-alternativet (cross-origin resource sharing), og den tilsvarende tekstboks for å vise domenene.

3

Skriv inn listen over klarerte domener i tekstboksen. Bruk komma til å skille domenenavn.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Klikk på Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

I Sikkerhetsalternativer merker du av i den tilsvarende avmerkingsboks for Aktiver ressursdeling på tvers av opprinnelse (CORS) .

Aktiver CORS-alternativet (cross-origin resource sharing), og den tilsvarende tekstboks for å vise domenene.

5

Skriv inn listen over klarerte domener i tekstboksen. Bruk komma til å skille domenenavn.

6

Klikk på Oppdater.