Има повече от един начин за стартиране на събрание от десктоп приложението "Събрания". Можете или да започнете събрание във вашата Лична стая, или да започнете планирано събрание от списъка "Предстоящи събрания".

Започнете среща във вашата Лична стая

1

Отворете настолното приложение "Събрания" и щракнете върху "Начало насъбрание".

Стартирането на Събрание може да започне само среща на Лична стая.

Когато приложението "Събрания" се отвори, визуализацията на видеоклипа Ви ви позволява да видите как ще гледате към другите, преди да започнете събранието.

2

Изберете настройките си за аудио и видео, преди да въведете събранието си, освен ако не сте ги запазили преди.

3

Щракнете върху Начало насъбранието .

Стартиране на планирано събрание

1

Отворете настолното приложение "Събрания" и изберете Старт в предстоящите списъци за събрания, за да започнете събранието, което хоствате.

Когато приложението "Събрания" се отвори, визуализацията на видеоклипа Ви ви позволява да видите как ще гледате към другите, преди да започнете събранието.

2

Изберете настройките си за аудио и видео, преди да въведете събранието си, освен ако не сте ги запазили преди.

3

Щракнете върху Начало насъбранието .

Преди да се свържете със събрание от мобилното си устройство, трябва да инсталиратеприложението "Събрания". Ако вече сте инсталирали приложението "Събрания" на мобилното си устройство, то отваря приложението за събрания. В противен случай се отваря страницата за инсталиране.

Започнете среща във вашата Лична стая

1

Отворете приложението Събрания на мобилното си устройство и докоснете Вход.

2

Докоснете Стартиране на събрание.

Стартовото събрание може да започне само среща на Лична стая.

Когато приложението "Събрания" се отвори, визуализацията на видеоклипа Ви ви позволява да видите как ще гледате към другите, преди да започнете събранието.

3

Изберете настройките си за аудио и видео, преди да въведете събранието си, освен ако не сте ги запазили преди.

4

Докоснете Старт, за да въведете събранието, като използвате избора си за аудио и видео.

Стартиране на събрание от списъка със събрания

1

Отворете приложението "Събрания" на мобилното си устройство и плъзнете надясно, за да Започнетесъбранието .

2

Докоснете Старт до събранието си в списъка със събрания.

Когато приложението "Събрания" се отвори, визуализацията на видеоклипа Ви ви позволява да видите как ще гледате към другите, преди да започнете събранието.
3

Изберете настройките си за аудио и видео, преди да започнете събранието си, освен ако не сте ги записали преди.

4

Докоснете Старт, за да въведете събранието, като използвате избора си за аудио и видео.