На настолното приложение Webex Meetings версия WBS39.8 и по-късно и мобилно приложение 39.7 и по-нови версии, когато Modern View е активиран, събранието сега се отваря директно, когато изберете връзката за събрание.

За да разберете коя настолна версия използвате вижте, Намерете номера на версията на Вашите Cisco Webex срещи. За да намерите мобилната версия, която използвате, отворете приложението Webex Meetings на мобилното си устройство и изберете иконата на зъбно колело, след което изберете За.

Има повече от един начин да започнете събрание от настолното приложение cisco Webex Meetings. Можете или да започнете събрание във вашата Лична стая, или да започнете планирано събрание от списъка "Предстоящи събрания".

Започнете среща в личната си стая

1

Отворете десктоп приложението Cisco Webex Meeting и щракнете върху Стартиране на събрание.

"Започване на събрание" може да започне само събрание на Лична стая.
Когато се отвори приложението Webex Meetings, визуализацията на видеоклипа Ви ви позволява да видите как ще гледате към другите, преди да започнете събранието.
2

Изберете настройките си за аудио и видео, преди да въведете събранието си, освен ако не сте ги запазили преди.

3

Щракнете върху Начало насъбранието .

Започване на планирана среща

1

Отворете десктоп приложението Cisco Webex Meeting и изберете Старт в предстоящите списъци за събрания, за да започнете събранието, което хоствате.

Когато се отвори приложението Webex Meetings, визуализацията на видеоклипа Ви ви позволява да видите как ще гледате към другите, преди да започнете събранието.
2

Изберете настройките си за аудио и видео, преди да въведете събранието си, освен ако не сте ги запазили преди.

3

Щракнете върху Начало насъбранието .

Преди да се свържете със събрание от мобилното си устройство, трябва да инсталирате приложението Cisco Webex Meetings. Ако вече сте инсталирали приложението Webex Meetings на мобилното си устройство, то отваря приложението за събрания. В противен случай се отваря страницата за инсталиране.

Започнете Среща в личната си стая

1

Отворете приложението Webex Meetings на мобилното си устройство и докоснете Вход.

2

Докоснете Стартиране на събрание.

Стартовото събрание може да започне само среща на Лична стая.

Когато се отвори приложението Webex Meetings, визуализацията на видеоклипа Ви ви позволява да видите как ще гледате към другите, преди да започнете събранието.

3

Изберете настройките си за аудио и видео, преди да въведете събранието си, освен ако не сте ги запазили преди.

4

Докоснете Старт, за да въведете събранието, като използвате избора си за аудио и видео.

Стартиране на събрание от списъка със събрания

1

Отворете приложението Webex Meetings на мобилното си устройство и плъзнете надясно, за да Започнетесъбранието .

2

Докоснете Старт до събранието си в списъка със събрания.

Когато се отвори приложението Webex Meetings, визуализацията на видеоклипа Ви ви позволява да видите как ще гледате към другите, преди да започнете събранието.

3

Изберете настройките си за аудио и видео, преди да започнете събранието си, освен ако не сте ги записали преди.

4

Докоснете Старт, за да въведете събранието, като използвате избора си за аудио и видео.