יש יותר מדרך אחת להתחיל פגישה מהאפליקציה 'פגישות ' לשולחן העבודה. באפשרותך להתחיל פגישה בחדר האישי שלך, או להתחיל פגישה מתוזמנת מהרשימה פגישות קרובות.

התחל פגישה בחדר האישי שלך

1

פתח את היישום שולחן העבודה של פגישות ולחץ על התחל פגישה .

התחלת פגישה יכולה להתחיל פגישה בחדר אישי בלבד.

כאשר האפליקציה 'פגישות' נפתחת, התצוגה המקדימה של הווידאו שלך מאפשרת לך לראות כיצד תיראה לאחרים לפני שתתחיל את הפגישה.

2

בחר את הגדרות השמע והווידאו שלך לפני הכניסה לפגישה, אלא אם כן שמרת אותם בעבר.

3

לחץ על התחל פגישה .

התחל פגישה מתוזמנת

1

פתח את יישום שולחן העבודה של פגישות ובחר התחל ברשימות הפגישות הקרובות כדי להתחיל את הפגישה שאתה מארח.

כאשר האפליקציה 'פגישות' נפתחת, התצוגה המקדימה של הווידאו שלך מאפשרת לך לראות כיצד תיראה לאחרים לפני שתתחיל את הפגישה.

2

בחר את הגדרות השמע והווידאו שלך לפני הכניסה לפגישה, אלא אם כן שמרת אותם בעבר.

3

לחץ על התחל פגישה .

לפני שתתחבר לפגישה מהמכשיר הנייד שלך, עליך להתקין את היישום'פגישות' . אם כבר התקנת את האפליקציה 'פגישות ' במכשיר הנייד שלך, היא פותחת את אפליקציית הפגישות.אחרת, דף ההתקנה נפתח.

התחל פגישה בחדר האישי שלך

1

פתח את האפליקציה 'פגישות ' במכשיר הנייד שלך והקש על היכנס .

2

הקש על התחל פגישה .

פגישת 'התחל' יכולה להתחיל פגישה בחדר אישי בלבד.

כאשר האפליקציה 'פגישות' נפתחת, התצוגה המקדימה של הווידאו שלך מאפשרת לך לראות כיצד תיראה לאחרים לפני שתתחיל את הפגישה.

3

בחר את הגדרות השמע והווידאו שלך לפני הכניסה לפגישה, אלא אם כן שמרת אותם בעבר.

4

הקש על התחל כדי להיכנס לפגישה באמצעות אפשרויות השמע והווידאו שלך.

התחלת פגישה מרשימת הפגישות

1

פתח את האפליקציה 'פגישות ' במכשיר הנייד שלך והחליק ימינה אל התחל פגישה .

2

הקש על התחל לצד הפגישה ברשימת הפגישות.

כאשר האפליקציה 'פגישות' נפתחת, התצוגה המקדימה של הווידאו שלך מאפשרת לך לראות כיצד תיראה לאחרים לפני שתתחיל את הפגישה.
3

בחר את הגדרות השמע והווידאו שלך לפני תחילת הפגישה, אלא אם כן שמרת אותן בעבר.

4

הקש על התחל כדי להיכנס לפגישה באמצעות אפשרויות השמע והווידאו שלך.