יש יותר מדרך אחת להתחיל פגישה מיישום שולחן העבודה של Meetings. באפשרותך להתחיל פגישה בחדר האישי שלך, או להתחיל פגישה מתוזמנת מרשימת הפגישות הקרובות.

התחל פגישה בחדר האישי שלך

1

פתח את יישום שולחן העבודה של Meetings ולחץ על התחל פגישה.

התחלת פגישה יכולה להתחיל פגישה בחדר אישי בלבד.

כאשר היישום Meetings נפתח, התצוגה המקדימה של הווידאו מאפשרת לך לראות כיצד תראה לאחרים לפני שתתחיל את הפגישה.

2

בחר את הגדרות השמע והווידאו שלך לפני הכניסה לפגישה, אלא אם כן שמרת אותן לפני כן.

3

לחץ על התחל פגישה.

התחלת פגישה מתוזמנת

התחל פגישה מתוכננת

1

פתח את יישום שולחן העבודה של Meetings ובחר התחל ברשימות הפגישות הקרובות כדי להתחיל את הפגישה שאתה מארח.

כאשר היישום Meetings נפתח, התצוגה המקדימה של הווידאו מאפשרת לך לראות כיצד תראה לאחרים לפני שתתחיל את הפגישה.

2

בחר את הגדרות השמע והווידאו שלך לפני הכניסה לפגישה, אלא אם כן שמרת אותן לפני כן.

3

לחץ על התחל פגישה.

לפני שתתחבר לפגישה מהמכשיר הנייד, עליך להתקין את יישום ה-Meetings. אם כבר התקנת את יישום Meetings במכשיר הנייד שלך, הוא פותח את יישום הפגישות. אחרת, דף ההתקנה נפתח.

התחל פגישה בחדר האישי שלך

1

פתח את יישום Meetings במכשיר הנייד שלך והקש על כניסה.

2

הקש על התחל פגישה.

התחלת פגישה יכולה להתחיל פגישה בחדר אישי בלבד.

כאשר היישום Meetings נפתח, התצוגה המקדימה של הווידאו מאפשרת לך לראות כיצד תראה לאחרים לפני שתתחיל את הפגישה.

3

בחר את הגדרות השמע והווידאו שלך לפני הכניסה לפגישה, אלא אם כן שמרת אותן לפני כן.

4

הקש על התחל כדי להיכנס לפגישה באמצעות אפשרויות השמע והווידאו שלך.

התחלת פגישה מרשימת הפגישות

התחלת פגישה מרשימת הפגישות
1

פתח את יישום Meetings במכשיר הנייד והחלק ימינה כדי להתחיל פגישה.

2

הקש על התחל לצד הפגישה ברשימת הפגישות.

כאשר היישום Meetings נפתח, התצוגה המקדימה של הווידאו מאפשרת לך לראות כיצד תראה לאחרים לפני שתתחיל את הפגישה.
3

בחר את הגדרות השמע והווידאו שלך לפני שתתחיל את הפגישה, אלא אם כן שמרת אותן לפני כן.

4

הקישו על התחל כדי להיכנס לפגישה באמצעות אפשרויות השמע והווידאו שלכם.