Du kan starte et møte fra møter-skrivebordsappen på mer enn én måte. Du kan enten starte et møte i ditt personlige rom eller starte et planlagt møte fra listen Kommende møter.

Starte et møte i ditt personlige rom

1

Åpne møter-skrivebordsappen, og klikk Start et møte.

Start et møte kan bare starte et personlig rommøte.

Når Møter-appen åpnes, kan du bruke videoforhåndsvisningen til å se hvordan du vil se ut for andre før du starter møtet.

2

Velg lyd- og videoinnstillingene før du går inn i møtet, med mindre du har lagret dem tidligere.

3

Klikk på Start møte.

Starte et planlagt møte

1

Åpne møter-skrivebordsappen, og velg Start i de kommende møtelistene for å starte møtet du er vert for.

Når Møter-appen åpnes, kan du bruke videoforhåndsvisningen til å se hvordan du vil se ut for andre før du starter møtet.

2

Velg lyd- og videoinnstillingene før du går inn i møtet, med mindre du har lagret dem tidligere.

3

Klikk på Start møte.

Før du kobler til et møte fra den mobile enheten, må du installere møter-programmet. Hvis du allerede har installert Møter-appen på mobilenheten, åpnes møteappen. Ellers åpnes installasjonssiden.

Starte et møte i ditt personlige rom

1

Åpne Møter-appen på den mobile enheten, og trykk Logg på.

2

Trykk på Start møte.

Start møte kan bare brukes til å starte et møte i personlig rom.

Når Møter-appen åpnes, kan du bruke videoforhåndsvisningen til å se hvordan du vil se ut for andre før du starter møtet.

3

Velg lyd- og videoinnstillingene før du går inn i møtet, med mindre du har lagret dem tidligere.

4

Trykk på Start for å gå inn i møtet med lyd- og videovalgene.

Starte et møte fra møtelisten

1

Åpne Møter-appen på den mobile enheten, og sveip mot høyre til Start møte.

2

Trykk på Start ved siden av møtet i møtelisten.

Når Møter-appen åpnes, kan du bruke videoforhåndsvisningen til å se hvordan du vil se ut for andre før du starter møtet.
3

Velg lyd- og videoinnstillingene før du starter møtet, med mindre du har lagret dem tidligere.

4

Trykk på Start for å gå inn i møtet med lyd- og videovalgene.