W aplikacji klasycznej Webex Meetings w wersji WBS39.8 lub nowszej lub w aplikacji mobilnej w wersji 39.7 lub nowszej, po włączeniu widoku nowoczesnego spotkanie otwiera się teraz bezpośrednio po wybraniu łącza do spotkania.

Aby dowiedzieć się, której wersji komputerowej używasz, zobacz Znajdź numer wersji Cisco Webex Meetings. Aby znaleźć używaną wersję mobilną, otwórz aplikację Webex Meetings na urządzeniu mobilnym i wybierz ikonę koła zębatego, a następnie wybierz pozycję Informacje .

Istnieje więcej niż jeden sposób rozpoczęcia spotkania z poziomu aplikacji komputerowej Cisco Webex Meetings. Możesz rozpocząć spotkanie w pokoju osobistym lub rozpocząć zaplanowane spotkanie z listy Nadchodzące spotkania.

Rozpoczynanie spotkania w pokoju osobistym

1

Otwórz aplikację komputerową Cisco Webex Meeting i kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie.

Rozpocznij spotkanie może rozpocząć tylko spotkanie w pokoju osobistym.
Po uruchomieniu aplikacji Webex Meetings podgląd wideo pozwala zobaczyć, jak będziesz wyglądać dla innych przed rozpoczęciem spotkania.
2

Wybierz ustawienia audio i wideo przed wejściem na spotkanie, chyba że zostały one wcześniej zapisane.

3

Kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie.

Rozpocznij zaplanowane spotkanie

1

Otwórz aplikację komputerową Cisco Webex Meeting i wybierz pozycję Start na listach nadchodzących spotkań, aby rozpocząć organizowane spotkanie.

Po uruchomieniu aplikacji Webex Meetings podgląd wideo pozwala zobaczyć, jak będziesz wyglądać dla innych przed rozpoczęciem spotkania.
2

Wybierz ustawienia audio i wideo przed wejściem na spotkanie, chyba że zostały one wcześniej zapisane.

3

Kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie.

Przed nawiązaniem połączenia ze spotkaniem z urządzenia przenośnego należy zainstalować aplikację Cisco Webex Meetings. Jeśli aplikacja Webex Meetings jest już zainstalowana na urządzeniu przenośnym, zostanie otwarta aplikacja Spotkania. W przeciwnym razie zostanie otwarta strona instalacji.

Rozpoczynanie spotkania w pokoju osobistym

1

Otwórz aplikację Webex Meetings na urządzeniu przenośnym i dotknij opcji Zaloguj się.

2

Naciśnij pozycję Rozpocznij spotkanie.

Spotkanie początkowe może rozpoczynać tylko spotkanie w pokoju osobistym.

Po uruchomieniu aplikacji Webex Meetings podgląd wideo pozwala zobaczyć, jak będziesz wyglądać dla innych przed rozpoczęciem spotkania.

3

Wybierz ustawienia audio i wideo przed wejściem na spotkanie, chyba że zostały one wcześniej zapisane.

4

Naciśnij przycisk Start, aby wejść do spotkania przy użyciu opcji audio i wideo.

Rozpoczynanie spotkania z listy spotkań

1

Otwórz aplikację Webex Meetings na urządzeniu przenośnym i przesuń palcem w prawo, aby rozpocząć spotkanie.

2

Naciśnij pozycję Rozpocznij obok spotkania na liście spotkań.

Po uruchomieniu aplikacji Webex Meetings podgląd wideo pozwala zobaczyć, jak będziesz wyglądać dla innych przed rozpoczęciem spotkania.

3

Wybierz ustawienia audio i wideo przed rozpoczęciem spotkania, chyba że zostały one wcześniej zapisane.

4

Naciśnij przycisk Start, aby wejść do spotkania przy użyciu opcji audio i wideo.