Istnieje więcej niż jeden sposób rozpoczynania spotkania z poziomu aplikacji klasycznej Spotkania. Możesz rozpocząć spotkanie w pokoju osobistym lub rozpocząć zaplanowane spotkanie z listy Nadchodzące spotkania.

Rozpoczynanie spotkania w pokoju osobistym

1

Otwórz aplikację klasyczną Spotkania i kliknij pozycję Rozpocznij spotkanie.

Rozpocznij spotkanie można rozpocząć tylko spotkanie w pokoju osobistym.

Po otwarciu aplikacji Spotkania podgląd wideo pozwala zobaczyć, jak będziesz wyglądać dla innych osób przed rozpoczęciem spotkania.

2

Wybierz ustawienia audio i wideo przed wejściem na spotkanie, chyba że zostały one wcześniej zapisane.

3

Kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie.

Rozpoczynanie zaplanowanego spotkania

1

Otwórz aplikację klasyczną Spotkania i wybierz pozycję Rozpocznij na listach nadchodzących spotkań, aby rozpocząć organizowane spotkanie.

Po otwarciu aplikacji Spotkania podgląd wideo pozwala zobaczyć, jak będziesz wyglądać dla innych osób przed rozpoczęciem spotkania.

2

Wybierz ustawienia audio i wideo przed wejściem na spotkanie, chyba że zostały one wcześniej zapisane.

3

Kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie.

Przed nawiązaniem połączenia ze spotkaniem z urządzenia przenośnego należy zainstalować aplikację Spotkania. Jeśli aplikacja Spotkania została już zainstalowana na urządzeniu przenośnym, zostanie otwarta aplikacja Spotkania. W przeciwnym razie zostanie otwarta strona instalacji.

Rozpoczynanie spotkania w pokoju osobistym

1

Otwórz aplikację Spotkania na urządzeniu przenośnym i stuknij pozycję Zaloguj się.

2

Naciśnij pozycję Rozpocznij spotkanie.

Spotkanie początkowe może rozpoczynać tylko spotkanie w pokoju osobistym.

Po otwarciu aplikacji Spotkania podgląd wideo pozwala zobaczyć, jak będziesz wyglądać dla innych osób przed rozpoczęciem spotkania.

3

Wybierz ustawienia audio i wideo przed wejściem na spotkanie, chyba że zostały one wcześniej zapisane.

4

Naciśnij przycisk Start, aby wejść do spotkania przy użyciu wybranych opcji audio i wideo.

Rozpoczynanie spotkania z listy spotkań

1

Otwórz aplikację Spotkania na urządzeniu przenośnym i przesuń palcem w prawo, aby rozpocząć spotkanie.

2

Naciśnij pozycję Rozpocznij obok spotkania na liście spotkań.

Po otwarciu aplikacji Spotkania podgląd wideo pozwala zobaczyć, jak będziesz wyglądać dla innych osób przed rozpoczęciem spotkania.
3

Wybierz ustawienia audio i wideo przed rozpoczęciem spotkania, chyba że zostały one wcześniej zapisane.

4

Naciśnij przycisk Start, aby wejść do spotkania przy użyciu wybranych opcji audio i wideo.