Na Webex Meetings aplikaciji za radnu površinu verzija WBS39.8 i novija i mobilna aplikacija 39.7 i novije verzije Kada je moderan prikaz omogućen, sastanak se sada otvara direktno kada izaberete vezu za sastanak.

Da biste saznali koju verziju radne površine koristite pogledajte, pronađite broj verzije Cisco Webex sastanaka. Da biste pronašli mobilnu verziju koju koristite, otvorite aplikaciju Webex Meetings na mobilnom uređaju i izaberite ikonu zupčanik, a zatim izaberite stavku Osnovni podaci o.

Postoji više načina da započnete sastanak iz aplikacije za radnu površinu Cisco Webex Meetings. Možete da započnete sastanak u ličnoj sobi ili da započnete planirani sastanak sa liste predstojećih sastanaka.

Započnite sastanak u ličnoj sobi

1

Otvorite aplikaciju radne površine Cisco Webex sastanka i kliknite na dugme Započni sastanak.

Sastanak "Započni sastanak" može da započne samo sastanak u ličnoj sobi.
Kada se otvori aplikacija "Webex sastanci", video pregled vam omogućava da vidite kako ćete izgledati drugima pre nego što započnete sastanak.
2

Odaberite audio i video postavke pre ulaska na sastanak, osim ako ih ranije niste sačuvali.

3

Kliknite na dugme Započni sastanak.

Pokreni zakazani sastanak

1

Otvorite aplikaciju Cisco Webex Meeting desktop i u predstojećim listama sastanaka izaberite stavku Start da biste započeli sastanak koji hostujete.

Kada se otvori aplikacija "Webex sastanci", video pregled vam omogućava da vidite kako ćete izgledati drugima pre nego što započnete sastanak.
2

Odaberite audio i video postavke pre ulaska na sastanak, osim ako ih ranije niste sačuvali.

3

Kliknite na dugme Započni sastanak.

Pre nego što se povežete sa sastankom sa mobilnog uređaja, morate da instalirate aplikaciju Cisco Webex Meetings. Ako ste već instalirali aplikaciju "Webex sastanci" na mobilnom uređaju, ona otvara aplikaciju za sastanke. U suprotnom, otvoriće se stranica za instalaciju.

Započnite sastanak u ličnoj sobi

1

Otvorite aplikaciju Webex sastanci na mobilnom uređaju i dodirnite stavku Prijavljivanje.

2

Dodirnite Započni sastanak.

Sastanak "Započni sastanak" može da započne samo sastanak u ličnoj sobi.

Kada se otvori aplikacija "Webex sastanci", video pregled vam omogućava da vidite kako ćete izgledati drugima pre nego što započnete sastanak.

3

Odaberite audio i video postavke pre ulaska na sastanak, osim ako ih ranije niste sačuvali.

4

Dodirnite dugme Start da biste ušli u sastanak pomoću audio i video izbora.

Započinji sastanak sa liste sastanaka

1

Otvorite aplikaciju Webex sastanci na mobilnom uređaju i brzo prevucite prstom nadesno do opcije "Započni sastanak".

2

Dodirnite dugme Započni pored sastanka u listi sastanaka.

Kada se otvori aplikacija "Webex sastanci", video pregled vam omogućava da vidite kako ćete izgledati drugima pre nego što započnete sastanak.

3

Odaberite postavke zvuka i video zapisa pre nego što započnete sastanak, osim ako ih ranije niste sačuvali.

4

Dodirnite dugme Start da biste ušli u sastanak pomoću audio i video izbora.