Postoji više načina za započinjivanje sastanka iz aplikacije "Sastanci na radnoj površini". Možete da započnete sastanak u ličnoj sobi ili da započnete planirani sastanak sa liste predstojećih sastanaka.

Započnite sastanak u ličnoj sobi

1

Otvorite aplikaciju "Sastanci na radnoj površini" i kliknite na dugme Započni sastanak.

Početak sastanka može da započne samo sastanak u ličnoj sobi.

Kada se otvori aplikacija "Sastanci", video pregled vam omogućava da vidite kako ćete izgledati drugima pre nego što započnete sastanak.

2

Odaberite audio i video postavke pre ulaska na sastanak, osim ako ih ranije niste sačuvali.

3

Kliknite na dugme Započni sastanak.

Započinji planirani sastanak

1

Otvorite aplikaciju "Sastanci na radnoj površini" i u predstojećim listama sastanaka izaberite stavku Start da biste započeli sastanak koji hostujete.

Kada se otvori aplikacija "Sastanci", video pregled vam omogućava da vidite kako ćete izgledati drugima pre nego što započnete sastanak.

2

Odaberite audio i video postavke pre ulaska na sastanak, osim ako ih ranije niste sačuvali.

3

Kliknite na dugme Započni sastanak.

Pre nego što se povežete sa sastankom sa mobilnog uređaja, morate da instalirateaplikaciju "Sastanci". Ako ste već instalirali aplikaciju "Sastanci" na mobilnom uređaju, ona otvara aplikaciju za sastanke. U suprotnom, otvara se stranica za instalaciju.

Započnite sastanak u ličnoj sobi

1

Otvorite aplikaciju "Sastanci" na mobilnom uređaju i dodirnite stavku Prijavljivanje.

2

Dodirnite Započni sastanak.

Sastanak "Započni sastanak" može da započne samo sastanak u ličnoj sobi.

Kada se otvori aplikacija "Sastanci", video pregled vam omogućava da vidite kako ćete izgledati drugima pre nego što započnete sastanak.

3

Odaberite audio i video postavke pre ulaska na sastanak, osim ako ih ranije niste sačuvali.

4

Dodirnite dugme Start da biste ušli u sastanak pomoću audio i video izbora.

Započinji sastanak sa liste sastanaka

1

Otvorite aplikaciju "Sastanci" na mobilnom uređaju i brzo prevucite prstom nadesno do opcije "Započni sastanak".

2

Dodirnite dugme Započni pored sastanka u listi sastanaka.

Kada se otvori aplikacija "Sastanci", video pregled vam omogućava da vidite kako ćete izgledati drugima pre nego što započnete sastanak.
3

Odaberite postavke zvuka i video zapisa pre nego što započnete sastanak, osim ako ih ranije niste sačuvali.

4

Dodirnite dugme Start da biste ušli u sastanak pomoću audio i video izbora.