Det finns fler än ett sätt att starta ett möte från skrivbordsappen Meetings. Du kan antingen starta ett möte i ditt personliga rum eller starta ett schemalagt möte från listan Kommande möten.

Starta ett möte i ditt personliga rum

1

Öppna skrivbordsappen Meetings och klicka på Starta ett möte.

Starta ett möte kan endast starta ett möte i ett personligt rum.

När Meetings-appen öppnas låter din videoförhandsgranskning dig se hur du ser på andra innan du startar mötet.

2

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet, såvida du inte har sparat dem tidigare.

3

Klicka på Starta möte.

Starta ett schemalagt möte

Starta ett schemalagt möte

1

Öppna skrivbordsappen Meetings och välj Starta i kommande möteslistor för att starta det möte som du är värd för.

När Meetings-appen öppnas låter din videoförhandsgranskning dig se hur du ser på andra innan du startar mötet.

2

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet, såvida du inte har sparat dem tidigare.

3

Klicka på Starta möte.

Innan du ansluter till ett möte från din mobila enhet måste du installeraMeetings-programmet. Om du redan har installerat Meetings-appen på din mobila enhet öppnas mötesappen. Annars öppnas installationssidan.

Starta ett möte i ditt personliga rum

1

Öppna Meetings-appen på din mobila enhet och tryck på Logga in.

2

Tryck på Starta möte.

Starta möte kan endast starta ett möte i ett personligt rum.

När Meetings-appen öppnas låter din videoförhandsgranskning dig se hur du ser på andra innan du startar mötet.

3

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet, såvida du inte har sparat dem tidigare.

4

Tryck på Starta för att delta i mötet med dina ljud- och videoval.

Starta ett möte från möteslistan

Starta ett möte från möteslistan
1

Öppna Meetings-appen på din mobila enhet och svep åt höger till Starta möte.

2

Tryck på Starta bredvid mötet i möteslistan.

När Meetings-appen öppnas låter din videoförhandsgranskning dig se hur du ser på andra innan du startar mötet.
3

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du startar mötet, såvida du inte har sparat dem tidigare.

4

Tryck på Starta för att delta i mötet med dina ljud- och videoval.