Det finns mer än ett sätt att starta ett möte från skrivbordsappen Meetings. Du kan antingen starta ett möte i ditt personliga rum eller starta ett schemalagt möte från listan över kommande möten.

Starta ett möte i ditt personliga rum

1

Öppna skrivbordsappen Meetings och klicka på Starta ett möte .

Starta ett möte kan endast starta ett möte i personligt rum.

När Meetings-appen öppnas visar din videoförhandsgranskning hur du ser ut för andra innan du startar mötet.

2

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du går in i mötet, såvida du inte har sparat dem tidigare.

3

Klicka på Starta möte.

Starta en schemalagt möte

1

Öppna skrivbordsappen Meetings och välj Starta i listorna över kommande möten för att starta mötet som du är värd för.

När Meetings-appen öppnas visar din videoförhandsgranskning hur du ser ut för andra innan du startar mötet.

2

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du går in i mötet, såvida du inte har sparat dem tidigare.

3

Klicka på Starta möte.

Innan du ansluter till ett möte från din mobila enhet måste du installera Meetings-appen. Om du redan har installerat Meetings-appen på din mobila enhet öppnas mötesappen. Annars öppnas installationssidan.

Starta ett möte i ditt personliga rum

1

Öppna Meetings-appen på din mobila enhet och tryck på Logga in .

2

Knacka på Starta möte.

Start meeting kan endast starta ett möte i personligt rum.

När Meetings-appen öppnas visar din videoförhandsgranskning hur du ser ut för andra innan du startar mötet.

3

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du går in i mötet, såvida du inte har sparat dem tidigare.

4

Tryck på Starta för att delta i mötet med dina ljud- och videoval.

Starta ett möte från möteslistan

1

Öppna Meetings-appen på din mobila enhet och svep åt höger för att starta möte .

2

Knacka på Starta bredvid ditt möte i möteslistan.

När Meetings-appen öppnas visar din videoförhandsgranskning hur du ser ut för andra innan du startar mötet.
3

Välj ljud- och videoinställningar innan du startar mötet, såvida du inte har sparat dem tidigare.

4

Tryck på Starta för att delta i mötet med dina ljud- och videoval.