Existuje více než jeden způsob, jak zahájit schůzku z desktopové aplikace Schůzky. Schůzku můžete zahájit v osobní místnosti nebo naplánovanou schůzku ze seznamu Nadcházející schůzky.

Zahájení schůzky v osobní místnosti

1

Otevřete desktopovou aplikaci Schůzky a klikněte na Zahájit schůzku.

Zahájit schůzku lze zahájit pouze schůzku v osobní místnosti.

Když se otevře aplikace Schůzky, náhled videa vám umožní zjistit, jak budete vypadat před ostatními, než začnete schůzku.

2

Před vstupem do schůzky zvolte nastavení zvuku a videa, pokud jste je předtím neuložili.

3

Klikněte na Zahájit schůzku.

Zahájení naplánované schůzky

1

Otevřete desktopovou aplikaci Schůzky a výběrem možnosti Start v nadcházejících seznamech schůzek zahajte schůzku, kterou hostujete.

Když se otevře aplikace Schůzky, náhled videa vám umožní zjistit, jak budete vypadat před ostatními, než začnete schůzku.

2

Před vstupem do schůzky zvolte nastavení zvuku a videa, pokud jste je předtím neuložili.

3

Klikněte na Zahájit schůzku.

Než se připojíte ke schůzce z mobilního zařízení, musíte nainstalovat aplikaci Schůzky. Pokud jste už aplikaci Schůzky nainstalovali do mobilního zařízení, otevře se aplikace Schůzky. V opačném případě se otevře instalační stránka.

Zahájení schůzky v osobní místnosti

1

Otevřete na mobilním zařízení aplikaci Schůzky a klepněte na Přihlásit se.

2

Klepněte na Zahájit schůzku.

Spustit schůzku může zahájit pouze schůzku v osobní místnosti.

Když se otevře aplikace Schůzky, náhled videa vám umožní zjistit, jak budete vypadat před ostatními, než začnete schůzku.

3

Před vstupem do schůzky zvolte nastavení zvuku a videa, pokud jste je předtím neuložili.

4

Klepnutím na Spustit vstoupíte do schůzky pomocí voleb zvuku a videa.

Zahájení schůzky ze seznamu schůzek

1

Otevřete na mobilním zařízení aplikaci Schůzky a přejeďte prstem doprava na Spustit schůzku.

2

Klepněte na Začít vedle schůzky v seznamu schůzek.

Když se otevře aplikace Schůzky, náhled videa vám umožní zjistit, jak budete vypadat před ostatními, než začnete schůzku.
3

Před zahájením schůzky zvolte nastavení zvuku a videa, pokud jste je předtím neuložili.

4

Klepnutím na Spustit vstoupíte do schůzky pomocí voleb zvuku a videa.