V aplikaci Webex Meetings pro počítače verze WBS39.8 a novější a v mobilní aplikaci verze 39.7 a novější, pokud je aktivována funkce Moderní zobrazení, schůzka se otevře přímo, když vyberete odkaz na schůzku.

Chcete-li zjistit, kterou verzi pro stolní počítače používáte, najdete číslo verze cisco webex schůzek. Pokud chcete najít mobilní verzi, kterou používáte, otevřete na mobilním zařízení aplikaci Webex Meetings a vyberte ikonu ozubeného kola a pak vyberte Informace .

Existuje více způsobů, jak zahájit schůzku z desktopové aplikace Cisco Webex Meetings. Schůzku můžete zahájit buď v osobním pokoji, nebo zahájit naplánovanou schůzku ze seznamu Nadcházející schůzky.

Zahájení schůzky ve svém osobním pokoji

1

Otevřete desktopovou aplikaci Cisco Webex Meeting a klikněte na Zahájit schůzku.

Zahájit schůzku může zahájit pouze schůzku v osobní místnosti.
Když se otevře aplikace Webex Meetings, náhled videa vám umožní zjistit, jak budete vypadat s ostatními před zahájením schůzky.
2

Před vstupem do schůzky zvolte nastavení zvuku a videa, pokud jste je předtím neuložili.

3

Klikněte na Zahájit schůzku.

Zahájit naplánovanou schůzku

1

Otevřete desktopovou aplikaci Cisco Webex Meeting a v nadcházejících seznamech schůzek vyberte Start a spusťte schůzku, kterou pořádáte.

Když se otevře aplikace Webex Meetings, náhled videa vám umožní zjistit, jak budete vypadat s ostatními před zahájením schůzky.
2

Před vstupem do schůzky zvolte nastavení zvuku a videa, pokud jste je předtím neuložili.

3

Klikněte na Zahájit schůzku.

Než se připojíte ke schůzce z mobilního zařízení, musíte nainstalovat aplikaci Cisco Webex Meetings. Pokud jste již nainstalovali aplikaci Webex Meetings na svém mobilním zařízení, otevře se aplikace schůzky. V opačném případě se otevře stránka instalace.

Zahájení schůzky v osobním pokoji

1

Otevřete aplikaci Webex Meetings na mobilním zařízení a klepněte na Přihlásitse .

2

Klepněte na Zahájit schůzku.

Úvodní schůzka může zahájit pouze schůzku v osobní místnosti.

Když se otevře aplikace Webex Meetings, náhled videa vám umožní zjistit, jak budete vypadat s ostatními před zahájením schůzky.

3

Před vstupem do schůzky zvolte nastavení zvuku a videa, pokud jste je předtím neuložili.

4

Klepnutím na Start vstoupíte do schůzky pomocí možností zvuku a videa.

Zahájení schůzky ze seznamu schůzek

1

Otevřete aplikaci Webex Meetings na mobilním zařízení a přejetím prstem doprava na Zahájit schůzku.

2

V seznamu schůzek klepněte na Start vedle schůzky.

Když se otevře aplikace Webex Meetings, náhled videa vám umožní zjistit, jak budete vypadat s ostatními před zahájením schůzky.

3

Před zahájením schůzky zvolte nastavení zvuku a videa, pokud jste je předtím neuložili.

4

Klepnutím na Start vstoupíte do schůzky pomocí možností zvuku a videa.