Existuje více než jeden způsob, jak zahájit schůzku z počítačové aplikace Schůzky. Schůzku můžete zahájit buď v osobní místnosti, nebo naplánovanou schůzku zahájit ze seznamu nadcházejících schůzek.

Zahájit schůzku ve vaší osobní místnosti

1

Otevřete počítačovou aplikaci Meetings a klikněte na Zahájit schůzku.

Zahájení schůzky může zahájit pouze schůzku v soukromé místnosti.

Když se otevře aplikace Meetings, náhled videa vám před zahájením schůzky umožní zobrazit, jak budete vypadat ostatním.

2

Zvolte nastavení zvuku a videa před vstupem do schůzky, pokud jste je předtím neuložili.

3

Klikněte na možnost Zahájit schůzku.

Zahájit naplánovanou schůzku

Zahájení naplánované schůzky

1

Otevřete aplikaci Meetings pro počítače a v seznamech nadcházejících schůzek vyberte možnost Zahájit a zahajte schůzku, kterou hostujete.

Když se otevře aplikace Meetings, náhled videa vám před zahájením schůzky umožní zobrazit, jak budete vypadat ostatním.

2

Zvolte nastavení zvuku a videa před vstupem do schůzky, pokud jste je předtím neuložili.

3

Klikněte na možnost Zahájit schůzku.

Před připojením ke schůzce z mobilního zařízení musíte nainstalovat aplikaci Meetings. Pokud jste již aplikaci Meetings nainstalovali do svého mobilního zařízení, otevře aplikaci Meetings. V opačném případě se otevře instalační stránka.

Zahájit schůzku ve vaší osobní místnosti

1

Otevřete aplikaci Schůzky na mobilním zařízení a klepněte na možnost Přihlásit se.

2

Klepněte na možnost Zahájit schůzku.

Zahájit schůzku může zahájit pouze schůzku v soukromé místnosti.

Když se otevře aplikace Meetings, náhled videa vám před zahájením schůzky umožní zobrazit, jak budete vypadat ostatním.

3

Zvolte nastavení zvuku a videa před vstupem do schůzky, pokud jste je předtím neuložili.

4

Klepnutím na možnost Start vstoupíte do schůzky pomocí možností zvuku a videa.

Zahájení schůzky ze seznamu schůzek

Zahájit schůzku ze seznamu schůzek
1

Otevřete aplikaci Schůzky na mobilním zařízení a potažením prstem doprava zahájíte schůzku.

2

V seznamu schůzek klepněte na možnost Zahájit vedle schůzky.

Když se otevře aplikace Meetings, náhled videa vám před zahájením schůzky umožní zobrazit, jak budete vypadat ostatním.
3

Před zahájením schůzky zvolte nastavení zvuku a videa , pokud jste je předtím neuložili.

4

Klepnutím na možnost Start vstoupíte do schůzky pomocí možností zvuku a videa.