Вече можете да се свържете с устройство, което е в събрание, и да споделяте съдържание на всички участници, дори и сами да не сте в събранието. Бързо стъпете в конферентна зала, за да споделите най-новата презентация с екипа си, без да се поставяте на пауза, за да се присъедините към срещата.

1

Отворете настолното си приложение Webex Meetings на вашия компютър с Windows или Mac.

2

Изберете Свързване с устройство и изберете видеоустройството, което бихте искали да използвате.

3

Изберете Споделяне на екрана.


 

За регистрирани в облак видеоустройства тази функция е достъпна само при влизане в акаунт на сайт, управляван от Cisco Webex Control Hub, или акаунт в сайт, управляван от Cisco Webex Site Administration, където и сайтът, и акаунтът са били свързани с Контролния център. Свържете се с администратора на сайта си, за да разберете къде се управлява сайтът Ви. Научете повече за свързването на сайта и профила тук.

4

На Сайтове на WBS33.7 или по-нови версии можете да споделяте видеоклипове, анимации или динамично съдържание на регистрирано в облак видеоустройство със съдържание, оптимизирано за движение и видео:

 1. Изберете Оптимизиране за движение и видео.

  Изберете екрана или приложението, които искате да споделите

  Ако не оптимизирате за движение и видео, съдържанието ви е оптимизирано за текст и изображения, точно както е било, когато сте споделяли съдържание в по-ранни издания на Webex Meetings.

 2. Поставете отметка в квадратчето Споделяне на аудиото на компютъра, ако искате да оставите всички да чуят аудио от компютъра през видео устройството. Препоръчваме тази опция, ако споделяте видеоклип или анимация, която има звук.

  Ако сте се присъединили с помощта на (Call In или Call Me) в аудио моста от софтфон (като Skype или Jabber), опцията за споделяне на вашия компютър аудио води до дублиране на аудиото на участника, създавайки лоши ехота. Заобиколното решение е да се присъедините към аудио от Call Using Computer или да се обадите с различен телефон, различен от мек телефон на същия компютър, ако водещият иска да сподели своя компютърен аудио.

  Първият път, когато изберете да споделите вашия компютър аудио, виждате съобщение с въпрос дали искате да инсталирате разширение.

  Изберете Инсталиране и следвайте инструкциите на екрана или изберете Не сега.


   

  Оптимизирайте за движение и видео и Споделяне на аудиото на компютъра не се поддържат за локален видеоустройства.

5

Изберете съдържанието, което искате да споделите.

6

Ако сте споделили вашето компютърно аудио в Стъпка 4, изберете в настолното приложение Webex Meetings, за да регулирате силата на звука на видеоустройството от разстояние.

Свързан диалогов прозорец