Możesz teraz połączyć się z urządzeniem, które uczestniczy w spotkaniu, i udostępniać zawartość wszystkim uczestnikom, nawet jeśli sam nie uczestniczysz w spotkaniu. Szybko wejdź do sali konferencyjnej, aby udostępnić najnowszą prezentację swojemu zespołowi bez wstrzymując się, aby dołączyć do spotkania.

1

Otwórz aplikację komputerową Webex Meetings na komputerze z systemem Windows lub Mac.

2

Wybierz pozycję Połącz z urządzeniem i wybierz urządzenie wideo, którego chcesz użyć.

3

Wybierz Udostępnij ekran.


 

W przypadku urządzeń wideo zarejestrowanych w chmurze ta funkcja jest dostępna tylko po zalogowaniu się na konto w witrynie zarządzanej przez Cisco Webex Control Hub lub konto w witrynie zarządzanej przez administrację witryny Cisco Webex, w której zarówno witryna, jak i konto zostały połączone z control Hub. Skontaktuj się z administratorem witryny, aby dowiedzieć się, gdzie jest zarządzana witryna. Dowiedz się więcej o łączeniu witryn i kont tutaj.

4

W witrynach WBS33.7 lub nowszych można udostępniać filmy, animacje lub zawartość dynamiczną na zarejestrowanym w chmurze urządzeniu wideo z zawartością zoptymalizowaną pod kątem ruchu i wideo:

 1. Wybierz opcję Optymalizuj pod kątem ruchu iwideo.

  Wybierz ekran lub aplikację do udostępnienia

  Jeśli nie optymalizujesz pod kątem ruchu i wideo, Twoje treści są optymalizowane pod kątem tekstu i obrazów, tak jak to miało to udział we wcześniejszych wersjach Webex Meetings.

 2. Zaznacz pole wyboru Udostępnij dźwięk komputera, jeśli chcesz, aby wszyscy mogli słyszeć dźwięk z komputera za pośrednictwem urządzenia wideo. Zalecamy tę opcję, jeśli udostępniasz obraz lub animację zawierającą dźwięk.

  Jeśli dołączyłeś za pomocą (Call In lub Call Me) do mostka audio z telefonu programowego (takiego jak Skype lub Jabber), opcja udostępniania dźwięku komputera powoduje zduplikowanie dźwięku uczestnika, tworząc złe echa. Obejście problemu polega na dołączeniu do dźwięku z połączenia przy użyciu komputera lub zadzwonieniu za pomocą innego telefonu, innego niż telefon programowy na tym samym komputerze, jeśli prezenter chce udostępnić dźwięk z komputera.

  Przy pierwszej opcji udostępniania dźwięku komputera zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz zainstalować rozszerzenie.

  Wybierz pozycję Zainstaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub wybierz pozycję Nie teraz.


   

  Optymalizacja pod kątem ruchu i wideo oraz Udostępnianie dźwięku komputera nie są obsługiwane w przypadku lokalnych urządzeń wideo.

5

Wybierz zawartość, którą chcesz udostępnić.

6

Jeśli dźwięk komputera został udostępniony w kroku 4, wybierz w aplikacji komputerowej Webex Meetings opcję zdalnego dostosowania głośności urządzenia wideo.

Okno dialogowe Połączenie