כעת באפשרותך להתחבר למכשיר שנמצא בפגישה ולשתף תוכן עם כל המשתתפים, גם אם אינך נמצא בפגישה בעצמך. היכנס במהירות לחדר ישיבות כדי לשתף את המצגת האחרונה עם הצוות שלך מבלי שתצטרך לעצור כדי להצטרף לפגישה.

1

פתח את יישום שולחן העבודה של Webex Meetings במחשב Windows או Mac.

2

בחר התחבר להתקן ובחר את התקן הווידאו שבו ברצונך להשתמש.

3

בחר שתף מסך.


 

בהתקני וידאו רשומים בענן, תכונה זו זמינה רק כאשר היא מחוברת לחשבון באתר המנוהל על-ידי Cisco Webex Control Hub, או לחשבון באתר המנוהל על-ידי 'ניהול אתר' של Cisco Webex שבו גם האתר וגם החשבון מקושרים ל-Control Hub. פנה אל מנהל האתר כדי לברר היכן האתר שלך מנוהל. קבל מידע נוסף על קישור לאתר ולחשבון כאן.

4

באתרי WBS33.7 ואילך, באפשרותך לשתף סרטוני וידאו, הנפשות או תוכן דינמי במכשיר וידאו הרשום בענן עם התוכן הממוטב לתנועה ולווידאו:

 1. בחר בצע מיטוב לתנועה ולווידאו.

  בחר את המסך או היישום שברצונך לשתף

  אם לא תמטב את התנועה והווידאו, התוכן שלך ימוטב לטקסט ולתמונות, בדיוק כפי שהיה כששיתפת תוכן במהדורות מוקדמות יתר של Webex Meetings.

 2. בחר בתיבת הסימון שתף את שמע המחשב אם ברצונך לאפשר לכולם לשמוע את השמע של המחשב באמצעות התקן הווידאו. אנחנו ממליצים על האפשרות הזו אם אתה משתף וידאו או הנפשה עם צלילים.

  אם הצטרפת באמצעות האפשרות ('התקשר לשיחה' או 'התקשר אליי') א לגשר השמע מטלפון מתוכנת (כגון Skype או Jabber), האפשרות לשתף את שמע המחשב גורמת לשכפול השמע של המשתתף ויוצרת הדים לא רצויים. הדרך לעקיפת הבעיה היא להצטרף לשמע באמצעות התקשר באמצעות המחשב או להתקשר באמצעות טלפון אחר, מלבד טלפון מתוכנת באותו מחשב אם המציג מעוניין לשתף את שמע המחשב שלו.

  בפעם הראשונה שתבחר לשתף את שמע המחשב, תוצג לך הודעה שתשאל אם ברצונך להתקין הרחבה.

  בחר התקן ובצע את ההוראות המופיעות על המסך, או בחר לא כעת.


   

  האפשרויות 'בצע מיטוב לתנועה ולווידאו' ושתף את השמע של המחשב שלך אינן נתמכות עבור התקני וידאו מקומיים.

5

בחר את התוכן שברצונך לשתף.

6

אם שיתפת את שמע המחשב בשלב 4, בחר ביישום שולחן העבודה של Webex Meetings כדי לכוונן את עוצמת הקול של התקן הווידאו מרחוק.

תיבת הדו-שיח 'מחובר'