Du kan nå koble til en enhet som er i et møte, og dele innhold med alle deltakerne, selv om du ikke er i møtet selv. Gå raskt inn i et konferanserom for å dele den siste presentasjonen med teamet uten å måtte stoppe opp for å bli med i møtet.

1

Åpne Webex Meetings-skrivebordsappen på Windows- eller Mac-datamaskinen.

2

Velg Koble til en enhet, og velg videoenheten du vil bruke.

3

Velg Del skjerm.


 

For skyregistrerte videoenheter er denne funksjonen bare tilgjengelig når du er logget på en konto på et Cisco Webex Control Hub-administrert nettsted, eller en konto på et Cisco Webex Site Administration-administrert nettsted der både nettstedet og kontoen er koblet til Control Hub. Kontakt nettstedsadministratoren for å finne ut hvor nettstedet administreres. Finn ut mer om kobling av nettsted og konto her.

4

På WBS33.7-nettsteder eller nyere kan du dele videoer, animasjoner eller dynamisk innhold på en skyregistrert videoenhet med innhold som er optimalisert for bevegelse og video:

 1. Velg Optimaliser for bevegelse og video.

  Velg skjermen eller programmet du vil dele

  Hvis du ikke optimaliserer for bevegelse og video, optimaliseres innholdet for tekst og bilder, akkurat som det var da du delte innhold i tidligere versjoner av Webex Meetings.

 2. Merk av for Del datamaskinens lyd hvis du vil la alle høre lyd fra datamaskinen via videoenheten. Vi anbefaler dette alternativet hvis du deler en video eller animasjon som har lyd.

  Hvis du har blitt med ved hjelp av (Ring inn eller Ring meg) til lydbroen fra en programvaretelefon (for eksempel Skype eller Jabber), vil alternativet for å dele datamaskinlyden føre til at deltakerens lyd dupliseres, noe som skaper forstyrrende ekko. Løsningen er å bli med med lyd fra Samtale fra datamaskin eller ringe inn med en annen telefon, ikke en programvaretelefon på samme PC hvis presentatøren vil dele datamaskinlyden.

  Første gang du velger å dele datamaskinens lyd, ser du en melding der du blir spurt om du vil installere en utvidelse.

  Velg Installer og følg instruksjonene på skjermen, eller velg Ikke nå.


   

  Optimaliser for bevegelse og video, og Del datamaskinlyden støttes ikke for lokale videoenheter.

5

Velg innholdet du vil dele.

6

Hvis du delte datamaskinlyden i trinn 4, velger du i skrivebordsappen Webex Meetings for å justere volumet på videoenheten eksternt.

Dialogboksen Tilkoblet