Можете да контролирате нивото на ултразвука, излъчван от вашия Cisco Webex Board. Вашият Борд използва ултразвук за откриване на устройства в стаята, изпълняваща приложението Cisco Webex, преди да сдвои.

Препоръчваме ви да оставите силата на ултразвука на ниво по подразбиране, освен ако нямате конкретна нужда да го регулирате. Ако нивото е твърде ниско или е било изключено, се показва предупредително съобщение.

1

Отворете менюто "Настройки" на вашия Борд:

  • Съвет 55/70/85/S: докоснете името на системата в горната част на екрана, след което докоснете Настройки .

Ако нивото на силата на звука на ултразвука е твърде ниско или изключено, под името на устройството на вашето табло се показва предупредително съобщение. Докоснете съобщението, за да преминете направо към разширените настройки.

2

Докоснете Advanced Settings (Разширени настройки) и използвайте плъзгача, за да регулирате Ultrasound volume (Силата на ултразвука).