Можете да контролирате нивото на ултразвука, излъчван от вашата платка Cisco Webex. Вашата дъска използва ултразвук, за да открие устройства в стаята, работещи с приложението Cisco Webex, преди да се сдвои.

Препоръчваме ви да оставите силата на звука на ултразвука на нивото по подразбиране, освен ако нямате особена нужда да го регулирате. Ако нивото е твърде ниско или е изключено, се показва предупредително съобщение.

1

Отворете менюто Настройки на таблото си:

  • Борд 55/70/85/S: докоснете името на системата в горната част на екрана и след това докоснете Настройки .

Ако нивото на звука на ултразвука е твърде ниско или е изключено, под името на устройството на вашата платка се показва предупредително съобщение. Докоснете съобщението, за да отидете направо към разширените настройки.

2

Докоснете Разширени настройки и използвайте плъзгача, за да регулирате Силата на звука на ултразвука .