Úroveň ultrazvuku vysílaného vaší deskou Cisco Webex můžete kontrolovat. Vaše rada používá ultrazvuk k detekci zařízení v místnosti, kde běží aplikace Cisco Webex, před spárováním.

Doporučujeme ponechat hlasitost ultrazvuku na výchozí úrovni, pokud nemáte konkrétní potřebu ji upravit. Pokud je hladina příliš nízká nebo byla vypnuta, zobrazí se varovná zpráva.

1

Otevřete nabídku Nastavení na tabuli:

  • Rada 55/70/85/S: klepněte na název systému v horní části obrazovky a potom klepněte na Nastavení.

Pokud je úroveň hlasitosti ultrazvuku příliš nízká nebo je vypnutá, pod názvem zařízení se zobrazí varovná zpráva. Klepnutím na zprávu přejděte přímo do pokročilých nastavení.

2

Klepněte na Pokročilá nastavení a pomocí posuvníku upravte hlasitost ultrazvuku.