Můžete nastavit úroveň Ultrasound emitovaných Cisco Webex Board. Vaše deska používá ultrasound pro detekci zařízení v místnosti, ve které běží aplikace Cisco Webex.

Doporučujeme ponechat hlasitost ultrazvuku na výchozí úrovni, pokud nemáte konkrétní potřebu ji upravit. Pokud je úroveň příliš nízká nebo byla vypnuta, zobrazí se zpráva upozornění.

1

Otevřete nabídku nastavení na hracím panelu:

  • Karta 55/70/85/S: Klepněte na název systému v horní části obrazovky a pak klepněte na tlačítko nastavení .

Pokud je úroveň hlasitosti ultrazvuku příliš nízká nebo je vypnutá, zobrazí se pod názvem zařízení desky zpráva upozornění. Klepnutím na tuto zprávu přejdete na rozšířená nastavení.

2

Klepněte na položku Rozšířená nastavení a pomocí posuvníku upravte Hlasitost ultrazvuku.