Możliwe jest kontrolowanie poziomu sygnału ultradźwiękowego emitowanego przez Cisco Webex Board. Na karcie sygnału ultradźwiękowego wykryć urządzenia w pokoju, w którym działa aplikacja Cisco Webex, przed parowaniem.

Zalecamy pozostawienie głośności ultradźwięków na poziomie domyślnym, chyba że istnieje szczególna potrzeba jej regulacji. Jeśli poziom jest zbyt niski lub został wyłączony, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

1

Otwórz menu ustawienia na płycie:

  • Pokładzie 55/70/85/S: Dotknij nazwy systemu znajdującej się w górnej części ekranu, a następnie dotknij opcji Ustawienia .

Jeśli poziom głośności ultradźwięków jest zbyt niski lub wyłączony, pod nazwą urządzenia na tablicy wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Stuknij komunikat, aby przejść bezpośrednio do ustawień zaawansowanych.

2

Stuknij opcję Ustawienia zaawansowane i użyj suwaka, aby dostosować głośność ultradźwięków.