Możesz kontrolować poziom ultradźwięków emitowanych przez Cisco Webex Board. Twoja tablica używa ultradźwięków do wykrywania urządzeń w pomieszczeniu z uruchomioną aplikacją Cisco Webex przed parowaniem.

Zalecamy pozostawienie głośności ultradźwięków na domyślnym poziomie, chyba że istnieje szczególna potrzeba jej regulacji. Jeśli poziom jest zbyt niski lub został wyłączony, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

1

Otwórz menu Ustawienia na tablicy:

  • Zarząd 55/70/85/S: naciśnij nazwę systemu u góry ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia .

Jeśli poziom głośności ultradźwięków jest zbyt niski lub wyłączony, pod nazwą urządzenia tablicy zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Stuknij wiadomość, aby przejść bezpośrednio do ustawień zaawansowanych.

2

Stuknij pozycję Ustawienia zaawansowane i użyj suwaka, aby dostosować głośność ultradźwięków .