Možete kontrolirati razinu ultrazvuka koju emitira vaša Cisco Webex ploča. Vaša ploča koristi ultrazvuk kako bi otkrila uređaje u prostoriji koja pokreće aplikaciju Cisco Webex prije uparivanja.

Preporučujemo da ostavite ultrazvuk na zadanoj razini, osim ako ga ne trebate posebno podešavati. Ako je razina preniska ili je isključena, prikazuje se poruka upozorenja.

1

Otvorite izbornik Postavke na ploči:

  • Ploča 55/70/85/S: dodirnite naziv sustava na vrhu zaslona, a zatim dodirnite Postavke.

Ako je razina glasnoće ultrazvuka preniska ili isključena, ispod naziva uređaja na ploči prikazuje se poruka upozorenja. Dodirnite poruku kako biste odmah prešli na napredne postavke.

2

Dodirnite Napredne postavke i pomoću klizača podesite glasnoću ultrazvuka.